Novi portal "Digitalne zbirke" Knjižnica grada Zagreba nalazi se na adresi digitalnezbirke.kgz.hr
 
 
lorem ipsum
...molim pričekajte...

Povelja Prvog hrvatskog gradjevnog i obrtničkog društva za potporu bolestnih i nemoćnih članova

Autor: Prvo hrvatsko građevno i obrtničko društvo za potporu bolesnih i nemoćnih članova (Zagreb)

Izdanje: Elektroničko izd. izvornika izdanog 1921.

Nakladnik: Zagreb : Knjižnice grada Zagreba, 2013

Napomena o izvoru naslova: Stvarni naslov određen prema sadržaju natpisa na povelji.

Napomena: Povelja je ostakljena i uokvirena. Sadrži vlastoručne potpise predsjednika i tajnika društva.

Kratki sadržaj: Povelja sadrži sljedeći tekst: "Prvo hrvatsko gradjevno i obrtničko društvo za potporu bolesnih i nemoćnih članova časti se ovime primiti u smislu društvenih pravila § 5. slovo b) p. n. gospodina Stjepana Horvatić utemeljnim članom. U Zagrebu, dne 11. rujna 1921." Tekst je pisan kaligrafski, a ime Stjepan Horvatić pisano je plavom bojom i ukrašeno zlatnim ornamentima. Povelja je uokvirena zlatotiskom te bogato ukrašena alegorijskim figurama koje simboliziraju građevni obrt. Alegorijske ljudske figure organizirane su u tri osnovne skupine: dva stupa-potpornja, svaki s po dvije figure, koji poput karijatida nose transept s dvjema ženskim figurama koje sjede na kapitelima stupova i dvjema krilatim figurama u sredini transepta koje se oslanjaju o krug unutar kojeg je alegorijski ženski lik koji podupire trokut i šestar u bogato urešenom vijencu. U donjem desnom uglu je pečat Prvog hrvatskog gradjevnog i obrtničkog društva za podupiranje bolesnih i nemoćnih članova.

Vrsta datoteke: Korisnička kopija; razlučljivost 400 dpi u formatu JPG (22.07 MB). ; Digitalna matrica; izvornik digitaliziran u razlučljivosti 400 dpi u formatu TIFF (564 MB); skenirano prema standardu Kodak Q13 color separation guide and gray scale.

Zahtjevi sustava: Microsoft Silverlight.

Jezik: hrvatski

Reprodukcija publikacije: [Povelja Prvog hrvatskog gradjevnog i obrtničkog društva za potporu bolestnih i nemoćnih članova]. Zagreb, [1921?]. []

Građa: Elektronička građa

Cjeloviti sadržaj online: Digitalizirana zagrebačka baština, Knjižnice grada Zagreba

Novi portal "Digitalne zbirke" Knjižnica grada Zagreba nalazi se na adresi digitalnezbirke.kgz.hr