O projektu
  Moderno doba
 · Gospodarske izložbe
 · Ugostiteljstvo
   i turizam
  Utemeljiteljsko doba
i društva
  Zelena potkova
 · Trg Josipa Jurja
   Strossmayera

 · Trg Kralja Tomislava
 · Botanički vrt
 · Karta trgova
  Slobodni i kraljevski
zemaljski glavni grad
Zagreb

 · Gradsko znamenje
 · Hrvatsko narodno
   kazalište

 · Gradska knjižnica

  Zagreb i glazba
 · Kolo
 

Veličina malenih ...

  Vremeplov
 
©Knjižnice grada Zagreba

S ciljem da se djeca i mladi, ali i drugi građani Zagreba, Hrvatske pa i svijeta upoznaju s nekadašnjim izgledom grada, s istaknutim pojedincima i institucijama, glazbom i književnošću, kazališnim i drugim kulturnim, sportskim i gospodarskim događanjima koja su obilježavala svakodnevni život grada krajem 19. i početkom 20. st., osmišljen je 2007. multimedijalni pilot-projekt digitalizacije građe Osvijetlimo dio svoga nasljeđa: Zagreb na pragu modernoga doba koji je 2008. godine podržalo Ministarstvo kulture, a 2009. i Gradski ured za obrazovanje, kulturu i šport Grada Zagreba.

Projekt koji se nastavio i u 2010. godini, a nastavlja se i dalje, sadržajno je osmislila Dubravka Petek, dipl. knjižničar u zbirci Zagrabiensia, u suradnji sa Sanjom Vukasović-Rogač, koordinatoricom Glazbenog odjela Gradske knjižnice i Rankom Javor, voditeljicom Hrvatskog centra za dječju knjigu.

Izborom građe iz fonda zagrebačke Gradske knjižnice odnosno njezinih specijalnih i zaštićenih zbirki, slikom se, riječju i zvukom prikazuje razvitak glavnoga hrvatskoga grada Zagreba od šezdesetih godina devetnaestog stoljeća do početka dvadesetog stoljeća - dakle, njegovo postupno prerastanje u modernu srednjoeuropsku metropolu sa svim obilježjima njemu sličnih gradova te popratnim sadržajima koji predstavljaju dušu grada i grad čine gradom.

Virtualna izložba Zagreb na pragu modernog doba tematski je podijeljena u šest osnovnih cjelina: 1. Moderno doba; 2. Utemeljiteljsko doba i društva; 3. Zelena potkova; 4. Slobodni i kraljevski glavni grad Zagreb; 5. Zagreb i glazba te 6. Veličina malenih, unutar kojih su izdvojene neke značajnije podcjeline (Hrvatsko narodno kazalište, Gradska knjižnica, Kolo i dr.). Svaka od cjelina nudi poveznice na dio digitalizirane građe, budući da se projekt kontinuirano provodi, dok Vremeplov omogućuje pregled sveukupne građe prema kronologiji objavljivanja izvornika.

Tekstove za izložbu napisale su Dubravka Petek, te Sanja Vukasović-Rogač (Zagreb i glazba) i Ranka Javor (Veličina malenih) i Alemka Belan-Simić (Gradska knjižnica), dok je web oblikovanje osmislila Ismena Meić, koordinatorica nakladništva i webmaster KGZ-a u suradnji s Marijom Ovčarić i uz tehničku potporu tvrtke ArhivPRO d.o.o.

Važnija literatura:

• Batušić, Nikola. Sto godina zgrade Hrvatskoga narodnog kazališta u Zagrebu / glavni urednik i autor teksta Nikola Batušić. Zagreb : Hrvatsko narodno kazalište, 1996.
• Buntak, Franjo. Povijest Zagreba. Zagreb : Nakladni zavod Matice hrvatske, 1996.
• Deželić, Velimir, st. Kardinal Haulik nadbiskup zagrebački : 1788 – 1869. Zagreb : Stjepan Markulin, 1929.
• Deželić, Đuro; Dora Sečić; Milovan Petković. Dr. Velimir Deželić stariji (1864.-1941.). Zagreb : Družba "Braća hrvatskoga zmaja", 2002.
• Fotez, Marko. Stjepan Miletić : književna studija. Zagreb : Hrvatsko izdavalački bibliografski zavod, 1943.
• Gattin, Nenad; Ana Deanović; Željka Čorak. Zagrebačka katedrala. Zagreb : Globus, 1988.
• Gostl, Igor. Zagrebački perivoji i promenade : nostalgičan pogled u prošlost. Zagreb : Školska knjiga, 1994.
• Grčević, Nada. Fotografija devetnaestog stoljeća u Hrvatskoj. Zagreb : Društvo povjesničara umjetnosti, 1981.
• Gross, Mirjana. Počeci moderne Hrvatske : neoapsolutizam u civilnoj Hrvatskoj i Slavoniji. Zagreb : Centar za povijesne znanosti Sveučilišta, Odjel za hrvatsku povijest. 1985.
• Historicizam u Hrvatskoj : [katalog izložbe] : Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb, 17. 2. - 28. 5. 2000. / [urednik Vladimir Maleković]. Zagreb : Muzej za umjetnost i obrt , 2000.
• Hrvatski salon Zagreb 1898. : 100 godina Umjetničkog paviljona : [katalog izložbe] : Umjetnički paviljon, 15. 12. 1998. - 28. 02. 1999. / urednica kataloga Lea Ukrainčik. Zagreb : Umjetnički paviljon u Zagrebu, 1999.
• Juretić, Biserka; Mladen Perušić. Izložbeni Paviljon u Botaničkom vrtu. Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, 2007.
• Katić-Crnković, Anka. Devedeset godina Gradske knjižnice u Zagrebu. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 40, 3/4(1999), str. [1]-30.
• Kiš, Dragutin. Hrvatski perivoji i vrtovi. Zagreb : Prometej ; Algoritam, 1998.
• Knežević, Snješka. Zagrebačka zelena potkova. Zagreb : Školska knjiga ; FS , 1996.
• Knežević, Snješka. Zagrebu u središtu. Zagreb : Barbat, 2003.
• Knežević, Snješka. Zrinjevac : 1873 - 1993. : u spomen stodvadesete obljetnice zrinjevačkog perivoja. Zagreb : Naklada Prelog, 1993.
• Korak do novog stoljeća : Gospodarska izložba u Zagrebu 1891. : Muzej grada Zagreba, ožujak/svibanj 2007. : [katalog izložbe] / [urednik] Goran Arčabić ; [autori tekstova Goran Arčabić ... et al. ; fotografije Miljenko Gregl, Goran Vranić]. Zagreb : Muzej grada Zagreba , 2007.
• Lisak, Krešimir; Ljerka Regula; Ante Zubović. Botanički vrt Zagreb, Prirodoslovno matematički fakultet. Zagreb : Kronus, [1996?].
• Maruševski, Olga. Društvo umjetnosti : 1868. – 1879. – 1941. : iz zapisaka Hrvatskog društva likovnih umjetnika. Zagreb : Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske, 2004.
• Maruševski, Olga. Iso Kršnjavi kao graditelj : izgradnja i obnova obrazovnih, kulturnih i umjetničkih objekata u Hrvatskoj. Zagreb : Institut za povijest umjetnosti, 2009.
• Maruševski, Olga. Iz zagrebačke spomeničke baštine [priredila Irena Kraševac]. Zagreb : Matica hrvatska, 2006.
• Osrečki Jakelić, Dubravka. Fotografija u vrijeme historicizma // Historicizam u Hrvatskoj : [katalog izložbe] : Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb, 17. 2. - 28. 5. 2000. / urednik Vladimir Maleković. Zagreb : Muzej za umjetnost i obrt, 2000.
• Pelc, Milan. Slike za široku potrošnju: hrvatska grafika druge polovine 19. stoljeća // Historicizam u Hrvatskoj : [katalog izložbe] : Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb, 17. 2. - 28. 5. 2000. / urednik Vladimir Maleković. Zagreb : Muzej za umjetnost i obrt, 2000.
• Pelc, Milan. Pismo - knjiga – slika : uvod u povijest informacijske kulture. Zagreb : Golden marketing, 2002.
• Perić, Ivo. Zagreb od 1850. do suvremenog velegrada. Zagreb : Muzej grada Zagreba, 2006.
• Petković, Milovan. Emilij Laszowski Szeliga 1868.-1949. Zagreb : Družba "Braća hrvatskoga zmaja", 2000.
• Prusac, Miroslav. O prvim razglednicama. // Moj Zagreb,tak imam te rad = Mein Zagreb = My Zagreb / [Damir Agičić ... et al.]. Zagreb : Duplo P ; Laurana ; Libar, 1999.
• Rukavina, Vjeročka. Počasni lanac načelnika slobodnoga i kraljevskoga glavnoga grada Zagreba // Iz starog i novog Zagreba. Knj. 7. Zagreb : Muzej grada Zagreba, 1996.
• Sabotič, Ines. Stare zagrebačke kavane i krčme : s kraja 19. i početka 20. stoljeća. Zagreb : AGM : Institut društvenih znanosti "Ivo Pilar", 2007.
• Szabo, Gjuro: Stari Zagreb. Zagreb : Izdanje Knjižare Vasić i Horvat, 1941.
• Tonković, Marija. Drugačije slike sjećanja // Secesija u Hrvatskoj : [katalog izložbe] : Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb, 15. 12. 2003. - 31. 3. 2004. / [urednici Anđelka Galić ... et al. ]. Zagreb : Muzej za umjetnost i obrt, 2003.
• Tonković, Marija. Oris povijesti fotografije u Hrvatskoj // Fotografija u Hrvatskoj = Photography in Croatia : 1848-1951 : [katalog] : Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb, 20.9.-20.11.1994. / urednik kataloga Vladimir Maleković. Zagreb : Muzej za umjetnost i obrt, 2000.
• Ukrainčik, Lea. Umjetnički paviljon : povijesno vrednovanje : živo trajanje : 1898 - 1998. Zagreb : Umjetnički paviljon, 2000.
• Ulčnik, Ivan: Počasni lanac načelnika i gradonačelnika slob. kr. i glavnoga grada Zagreba // Zagreb : revija društva Zagrepčana 7, 1/2(veljača 1939), str. 1-11.
• Ungar, Sala. Vodič kroz Botanički vrt prirodoslovno matematičkog fakulteta u Zagrebu. Zagreb : Botanički vrt Prirodoslovno matematičkog fakulteta, 1971.
• Vukonić, Boris. Tempus fugit : povijest turizma Zagreba. Zagreb : AGM ; HAZU, Znanstveni savjet za turizam , 1994.
• Zagrebački leksikon / [urednici Josip Bilić, Hrvoje Ivanković]. Zagreb : Leksikografski zavod "Miroslav Krleža" [etc.], 2006.

Digitalizirana zagrebačka baština